آدرس :

 • مشهد، شهرك صنعتى توس، فاز ٢، خيابان انديشه، دانش ٤، پلاك ٦٧٤
 • info@tooscable.com
 • +98 513 541 0793

سیم و کابلهای صنعت برق و آلومینیوم – ابزار دقیق و کنترل – کابلهای جوش

صنعت برق و سیم و کابلهای آلومینیومی  :

 1. انواع هادیهای هوایی تمام آلومینیومی، آلومینیوم با مغزی فولاد و آلومینیوم آلیاژی۴۰۰kV – ۲۰kV
  • AAC .
  • AAAC .
  • ACSR .
  • AW .
 2. کابلهای ۱KV
  • Copper / pvc / pvc .
   1. Copper / pvc / pvc / steel wire .
   2. Copper / pvc / pvc / steel tape .
   3. Copper / pvc / pvc / copper screen .
   4. Copper / pvc / pvc / copper screen / steel wire .
   5. Copper / pvc / pvc / copper screen / steel tape .
  • Copper / xlpe / pvc .
   1. Copper / xlpe / pvc / steel wire .
   2. Copper / xlpe / pvc / steel tape .
   3. Copper / xlpe / pvc / copper screen .
   4. Copper / xlpe / pvc / copper screen / steel wire .
   5. Copper / xlpe / pvc / copper screen / steel tape .
  • aluminum / pvc / pvc .
   1. aluminum / pvc / pvc / steel wire .
   2. aluminum / pvc / pvc / steel tape .
   3. aluminum / pvc / pvc / copper screen .
   4. aluminum / pvc / pvc / copper screen / steel wire .
   5. aluminum / pvc / pvc / copper screen / steel tape .
  • aluminum / xlpe / pvc .
   1. aluminum / xlpe / pvc / steel wire .
   2. aluminum / xlpe / pvc / steel tape .
   3. aluminum / xlpe / pvc / copper screen .
   4. aluminum / xlpe / pvc / copper screen / steel wire .
   5. aluminum / xlpe / pvc / copper screen / steel tape .
 3. کابلهای خودنگهدار
  1.  ۲رشته : فاز + نول .
  2.  ۳رشته : فاز + نول + مهار .
  3. ۴رشته : فاز + نول + روشنایی + مهار .
  4. ۵ رشته : ۳ فاز + نول + مهار .
  5. ۵ رشته آلیاژی : ۳ فاز + نول آلیاژی + روشنایی .
  6. ۶ رشته : ۳ فاز + نول + روشنایی + مهار .

   

  ابزار دقیق و کنترل :

  1. کابلهای کنترل بدون حفاظ .
  2. کابلهای کنترل با حفاظ الکترواستاتیک .
  3. کابلهای کنترل با حفاظ الکترواستاتیک و آرموردار .
  4. کابلهای زوجی با حفاظ الکترواستاتیک کلی .
  5. کابلهای زوجی با حفاظ الکترواستاتیک برای هر زوج .

  جوش :

  1. کابل جوش تک روکشه با عایق NBR .
  2. کابل جوش تک روکشه با عایق لاستیکی ( rubber epdm cable ) .
  3. کابل جوش ۲ روکشه با عایق لاستیکی ( rubber epdm cable ) .