آدرس :

 • مشهد، شهرك صنعتى توس، فاز ٢، خيابان انديشه، دانش ٤، پلاك ٦٧٤
 • info@tooscable.com
 • +98 513 541 0793

سیم و کابلهای مقاوم در برابر حرارت و آتش

مقاوم در برابر حرارت و آتش :

 1. کابلهای مقاوم در برابر حرارت ماکزیمم ۹۰ درجه مدام .
 2. کابلهای مقاوم در برابر حرارت ماکزیمم ۱۲۵ درجه مدام .
 3. کابلهای مقاوم در برابر حرارت ماکزیمم ۱۵۰ درجه مدام .
 4. کابلهای مقاوم در برابر حرارت ماکزیمم ۲۰۰ درجه مدام .
 5. کابلهای مقاوم در برابر حرارت ماکزیمم ۲۵۰ درجه مدام .
 6. کابلهای مقاوم در برابر حرارت ماکزیمم ۳۰۰ درجه مدام .
 7. کابلهای مقاوم در برابر حرارت ماکزیمم ۳۵۰ درجه مدام .
 8. کابلهای مقاوم در برابر حرارت ( شعله غیر مستقیم ) ماکزیمم ۵۰۰ درجه ۳ ساعت .
 9. کابلهای مقاوم در برابر شعله آتش مستقیم با حرارت ماکزیمم ۷۵۰ درجه ۳ ساعت .
 10. کابلهای مقاوم در برابر شعله آتش مستقیم با حرارت ماکزیمم ۱۰۰۰ درجه ۳ ساعت .