سیم و کابلهای صنعت مخابرات ارتباطات و شبکه و سیگنالهای رادیویی

سیم و کابلهای صنعت مخابرات ارتباطات و شبکه و سیگنالهای رادیویی

سیم و کابلهای صنعت مخابرات ارتباطات و شبکه و سیگنالهای رادیویی

 1. سیمهای تلفنی .
  • زوجی تلفنی .
  • زوجی رانژه .
 2. کابل بند تخت تلفنی .
  • ۰٫۴ copper .
  • ۰٫۴ ccam ( copper clad aluminum ) .
 3. کابلهای تلفنی از ۱ زوج تا ۲۰ زوج .
  • ۰٫۴ copper .
  • ۰٫۴ ccam ( copper clad aluminum ) .
  • ۰٫۵ copper .
  • ۰٫۵ ccam ( copper clad aluminum ) .
  • ۰٫۶ copper .
  • ۰٫۶ ccam ( copper clad aluminum ) .
 4. کابلهای مخابراتی روکش PVC  با پوشش الکترو استاتیک از ۱ زوج تا ۲۵ زوج ( outdoor ) .
 5. کابلهای مخابراتی روکش PE  با پوشش الکترو استاتیک از ۱ زوج تا ۲۵ زوج (  indoor) .
 6. کابلهای کواکسیال .
  • کابل کواکسیال RG .
  • کابل کواکسیال JIS  .
 7. کابلهای شبکه .
  • کابلهای cat5 & cat 5e (utp) , (ftp) , (sftp)
  • کابلهای cat6 & cat6A (utp) , (ftp) , (sftp)