آدرس :

 • مشهد، شهرك صنعتى توس، فاز ٢، خيابان انديشه، دانش ٤، پلاك ٦٧٤
 • info@tooscable.com
 • +98 513 541 0793

سیم و کابلهای صنایع خودرویی

صنعت خودرو :

 1. AV .
 2. AVS .
 3. AVSS .
 4. T1 .
 5. T2 .
 6. T3 .
 7. T4 .
 8. T5 .