آدرس :

  • مشهد، شهرك صنعتى توس، فاز ٢، خيابان انديشه، دانش ٤، پلاك ٦٧٤
  • info@tooscable.com
  • +98 513 541 0793

سیم و کابلهای ساختمانهای هوشمند

ساختمانهای هوشمند :

  1. کابلهای دیتکتور .
  2. کابلهای KNX .