آدرس :

 • مشهد، شهرك صنعتى توس، فاز ٢، خيابان انديشه، دانش ٤، پلاك ٦٧٤
 • info@tooscable.com
 • +98 513 541 0793

سیم و کابلهای ابزار دقیق وکنترل

ابزار دقیق و کنترل :

  1. کابلهای کنترل بدون حفاظ .
  2. کابلهای کنترل با حفاظ الکترواستاتیک .
  3. کابلهای کنترل با حفاظ الکترواستاتیک و آرموردار .
  4. کابلهای زوجی با حفاظ الکترواستاتیک کلی .
  5. کابلهای زوجی با حفاظ الکترواستاتیک برای هر زوج .