صنایع سیم و کابل توس الکتریک در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۶ موفق شد مناقصه بین الملی که در کشور عراق برگزار شده بود را برنده شود و حدود ۹۰۰ هزار متر کابل آلومینیوم را تولید کند. در مناقصه فوق از کشورهای ترکیه و روسیه نیز حضور داشتند که این شرکت با پشتوانه فنی و قیمتی رقابتی توانست برنده این مناقصه بین المللی شود و سهم بزرگی در جهت صادرات محصولات غیر نفتی در کشور عزیزمان ایران داشته باشد.

کابل فوق از نازکترین رشته آلومینیوم یعنی ۱٫۲۸ میلی متر تشکیل میشود و بصورت ۳ رشته و یا ۷ رشته ۱٫۲۸ – ۱٫۳۳ – ۱٫۵۷ – ۱٫۶۸ … در دستگاه استرندر تابیده شده و با غایق HDPE روکش میشود و بصورت ۲۰۰۰ – ۵۰۰۰ متری روی قرقره بسته بندی میشود.

نظر