آدرس :

  • مشهد، شهرك صنعتى توس، فاز ٢، خيابان انديشه، دانش ٤، پلاك ٦٧٤
  • info@tooscable.com
  • +98 513 541 0793

ارتباط با ما

شرکت صنایع سیم و کابل توس الکتریک

آدرس: مشهد، شهرك صنعتى توس، فاز ٢، خيابان انديشه، دانش ٤، پلاك ٦٧٤

تلفن: ۰۷۹۳-۵۴۱-۵۱۳-۹۸+

فکس: ۰۷۹۳-۵۴۱-۵۱۳-۹۸+

موبایل:۸۲۶۰-۳۲۰-۹۱۵-۹۸+

ایمیل : info@tooscable.com

ایمیل : info@tooscable.ir